Son Eklenenler
BAŞBAKANIMIZ DİYOR Kİ!..
Makale - ...
ZÜLFÜKAR YAPAR KALELİ VE ESERLERİ
Makale - ...
Çoban ‘yol’ gösterdi!
Güncel - ...
Karahan, MÜSİAD Dost Meclisi’ne konuk oldu
Güncel - ...
Öztürk’ten Kur’an Kursu ziyareti
Güncel - ...
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Tarih:     14.11.2012 17:07:32
Kategori: İlanlar
Okunma: 812 defa okunmuştur
Facebookta paylaş
Twitterda paylaş

 

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KANAL AÇMA ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KANAL AÇMA HORTUM VE BAŞLIK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2012/169024

1. İdarenin

a ) Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

b ) Telefon ve faks numarası: 424 2484720 - 424 2484720

c ) Elektronik posta adresi: elazig@elazig.bel.tr

ç ) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu malın

a ) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b ) Teslim yeri: BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SU VE KANALİZASYON MALZEME DEPOSU/ELAZIĞ

c ) Teslim tarihi: SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜDÜR.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı yer: ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ

b ) Tarihi ve saati: 23.11.2012 – 14.30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sânatkar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale doküma

viagra spot go online
click here redirect generic viagra in the united states
generic viagra without prescription generic viagra forum buy viagra cialis
link buy viagra in el paso texas vasodilator viagra
buy viagra online inu us sales of generic viagra viagra sublinqual
all wives cheat website reasons why women cheat
click here cheat wife click
men and women click
Yorumlar (0)
 

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapCopyright ©2012 Birlik Medya Elmar Yazılım Haber Sistemi
Aktif: 38  Ziyaretçi
Toplam: 2656665  Ziyaretçi

Birlik Haber Gazete Yeni Çağ Fırat Nurhak Uluova Turan